Allmänna villkor Styrkelabbets webbshop

1. Allmänt

Dessa villkor (”villkoren”) gäller när du som konsument eller företag (”kund” eller ”kunden”) gör en beställning via Styrkelabbets webbshop.

Avtal ingås mellan kunden och Styrkelabbet AB, med organisationsnummer 559101-8816 (”Styrkelabbet”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Styrkelabbet framgår av Styrkelabbets webbplats, styrkelabbet.se, och av Styrkelabbets webbshop.

Styrkelabbet säljer produkter med leveranser inom Sverige och Finland.

För att kunna beställa via Styrkelabbets webbshop måste kunden ha fyllt 18 år. Styrkelabbet accepterar inte kreditköp till kunder som är under 18 år.

Styrkelabbet har rätt att neka eller ändra en kunds beställning, exempelvis om kunden uppgivit felaktiga personuppgifter eller har betalningsanmärkningar.

Styrkelabbet reserverar sig för slutförsäljning och eventuella bild- och skrivfel i Styrkelabbets webbshop. Styrkelabbet har rätt att korrigera sådana fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om ett felaktigt pris har angetts för en vara som kunden har beställt, kommer Styrkelabbet att meddela kunden om detta och invänta kundens godkännande av det korrigerade priset innan Styrkelabbet fortsätter med beställningen.

All bildinformation i Styrkelabbets webbshop ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

Styrkelabbets webbshop och dess innehåll ägs av Styrkelabbet. Informationen är alltså skyddad såväl immaterialrättsligt som marknadsrättsligt. Detta innebär att bland annat varumärken, bilder, grafik samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan godkännande från Styrkelabbet.

2. Ingåendet av avtal

För att kunna göra ett köp via Styrkelabbets webbshop måste kunden acceptera villkoren. Genom att acceptera villkoren förbinder sig kunden att följa villkoren och godkänner samtidigt att han/hon/hen har tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter enligt Styrkelabbets integritetspolicy.

Ett avtal om köp ingås först när Styrkelabbet har bekräftat kundens beställning och kunden har mottagit orderbekräftelse från Styrkelabbet per e-post.

3. Kunduppgifter och avstängning

Styrkelabbet rekommenderar att kunden skapar ett användarkonto innan kunden handlar via Styrkelabbets webbshop. När kunden registrerar sitt användarkonto eller ska genomföra en beställning, kommer kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som han/hon/hen fyller i är korrekta och fullständiga. Kunden ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter.

Kunden åtar sig att se till att ingen annan än kunden kan använda kundens inloggningsuppgifter. Kunden ska omgående anmäla till Styrkelabbet om det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till kundens lösenord. Kunden ansvarar för alla köp som gjorts med hans eller hennes inloggningsuppgifter, om en sådan anmälan inte har gjorts.

Om Styrkelabbet misstänker att kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot villkoren, har Styrkelabbet rätt att stänga av kunden. Styrkelabbet har även rätt att tilldela kunden nya inloggningsuppgifter.

4. Priser, avgifter och betalning

Vid beställning via Styrkelabbets webbshop gäller de priser som anges i webbshopen. Priser anges i svenska kronor (SEK) och är inklusive mervärdesskatt (moms). Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Frakt inom Sverige kostar 69 kr inklusive moms, frakt till Finland kostar 129 kr inklusive moms. Vid köp av endast digitala produkter, är ordern fraktfri oavsett orderbelopp.

Eventuell tull och momsavgift betalas av mottagaren.

Kunden kan betala på de sätt som anges i Styrkelabbets webbshop. I samarbete med Klarna Checkout erbjuder Styrkelabbet fakturabetalning, delbetalning, kontokortsbetalning och direktbetalning.

Mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalningssätt finns här: https://www.klarna.com/se/villkor/

Vid fakturabetalning eller delbetalning kan en kreditupplysning göras. Kunden kommer i sådant fall att upplysas om detta.

Vid fakturabetalning skickas fakturan ut per e-post i samband med att ordern skickas. Fakturan till konsumenter har en förfallotid på 30 dagar. Fakturor till företag skickas per e-post till angiven fakturaadress och har 30 dagars förfallotid.

Styrkelabbet har rätt att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges i Styrkelabbets webbshop.

5. Kampanjer och erbjudanden

Styrkelabbet kan under vissa perioder erbjuda kampanjer via Styrkelabbets webbshop som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa villkor. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Styrkelabbet i samband med kampanjen. Styrkelabbet har rätt att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj, gäller dessa villkor utan ändringar.

Erbjudanden på specifika varor via Styrkelabbets webbshop gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

6. Leverans och transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges i Styrkelabbets webbshop. Produktens leveranstid står angiven i artikelinformationen och i kassan när kunden gör sin beställning.

Om inte annat särskilt avtalats, exempelvis i samband med bokning av varor som inte finns i lager, sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Styrkelabbet skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen.

När det gäller digitala produkter, såsom e-böcker och träningsprogram, levereras dessa direkt till kunden genom e-post. Vid beställning av fysiska och digitala produkter i samma order, skickas de digitala produkterna efter godkänd betalning.

Styrkelabbet reserverar sig för eventuella förseningar. Vid leveransförsening meddelar Styrkelabbet kunden detta och fortsätter bevaka beställningen.

Styrkelabbet har rätt att fakturera en extra kostnad i det fall kunden vill ändra leveransadress och fraktbolaget tar ut en extra kostnad för att göra denna justering.

Kunden ansvarar för att undersöka att leveransen innehåller alla kolli som angivits på följesedeln och att paketet är helt när det levereras.

Om paket ska lösas ut, ska kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Kunden får en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt, om kunden lämnat mobilnummer, via sms eller telefonsamtal. Om kunden inte hämtar ut paketet, har Styrkelabbet rätt att debitera kunden en avgift på 250 SEK för nedlagt arbete och fraktavgifter. Ett paket som inte har lösts ut, omfattas inte av konsumenters ångerrätt eller företagens bytesrätt.

7. Ångerrätt för konsumenter

Vid köp av varor via Styrkelabbets webbshop gäller för konsumenter alltid 14 dagars ångerrätt. Det innebär att konsumenten har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Styrkelabbet detta inom 14 dagar från det att kunden tagit emot den beställda varan.

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

  • varor med bruten försegling
  • varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla
  • varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel
  • ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram med bruten försegling
  • digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium, exempelvis e-bok, applikationer, träningsprogram videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning eller direktuppspelning

Genom att kunden accepterar villkoren, samtycker kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

Rätten att ångra sig upphör alltså när kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering, exempelvis serienummer.

Ångerrätten kan endast tillämpas på hela set. Ett paket som inte har lösts ut, omfattas inte av konsumenters ångerrätt (se punkt 6 i villkoren).

Om kunden vill ångra köpet ska kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Styrkelabbet på det sätt som anges i Styrkelabbets webbshop under Ångerrätt och byten. Kunden ska fylla i returformuläret som medföljer i paketet och lägga ned det tillsammans med varorna som önskas att returneras. Om kunden använder den medföljande retursedeln, står Styrkelabbet för returfrakten.

Om Styrkelabbets webbshops alternativ på meddelande inte vill användas av kunden, kan kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

Vid utövande av ångerrätten, ansvarar kunden för varans skick efter det att kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum som meddelandet om utövande av ångerrätt lämnats till Styrkelabbet. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Styrkelabbet enligt de anvisningar som anges i Styrkelabbets webbshop under Ångerrätt och byten.

Vid fakturaköp rapporterar kunden returen hos Klarna för att pausa fakturan. Det görs enkelt via kundens Klarna-konto.

När kunden ångrar sitt köp, betalar Styrkelabbet tillbaka det belopp som kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Styrkelabbet erbjuder. Vid retur av del av order, återbetalas inte leveranskostnaden.

På det belopp som ska återbetalas har Styrkelabbet rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Styrkelabbet betalar tillbaka beloppet snarast, dock senast inom 14 dagar från och med det datum som Styrkelabbet tog emot kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Styrkelabbet får dock vänta med återbetalningen till Styrkelabbet tagit emot varan eller kunden har visat att varan har sänts tillbaka, exempelvis genom ett inlämningskvitto.

Återbetalningen kommer att ske till kunden via det betalningsalternativ som kunden valt, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

8. Övriga byten

Vid köp av varor via Styrkelabbets webbshop gäller för företagare 14 dagars rätt till byte.

Byte gäller inte för följande typer av varor:

  • varor med bruten försegling
  • varor som snabbt kan försämras eller bli för gammal
  • varor som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel
  • ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram med bruten försegling
  • digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium, exempelvis e-bok, applikationer, träningsprogram, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning eller direktuppspelning

Rätten att byta upphör alltså när kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering, exempelvis serienummer.

Bytesrätten kan endast tillämpas på hela set. Ett paket som inte har lösts ut, omfattas inte av bytesrätten (se punkt 6 i villkoren).

Om kunden vill genomföra ett byte ska kunden, inom 14 dagar från det att kunden tagit emot den beställda varan, skicka ett klart och tydligt meddelande till Styrkelabbet på det sätt som anges i Styrkelabbets webbshop under Ångerrätt och byten. Kunden ska fylla i returformuläret som medföljer i paketet och lägga ned det tillsammans med varorna som önskas att bytas.

Vid utövande av bytesrätten, ansvarar kunden för varans skick efter det att kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum som meddelandet om byte lämnats till Styrkelabbet. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Styrkelabbet enligt de anvisningar som anges i Styrkelabbets webbshop under Ångerrätt och byten. Om kunden använder den medföljande retursedeln, står Styrkelabbet för returfrakten.

Vid fakturaköp rapporterar kunden returen hos Klarna för att pausa fakturan. Det görs enkelt via kundens Klarna-konto.

När kunden ångrar sitt köp, betalar Styrkelabbet tillbaka det belopp som kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Styrkelabbet erbjuder. Vid retur av del av order, återbetalas inte leveranskostnaden.

På det belopp som ska återbetalas har Styrkelabbet rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Styrkelabbet betalar tillbaka beloppet snarast, dock senast inom 14 dagar från och med det datum som Styrkelabbet tog emot kundens meddelande om byte. Styrkelabbet får dock vänta med återbetalningen till Styrkelabbet tagit emot varan eller kunden har visat att varan har sänts tillbaka, exempelvis genom ett inlämningskvitto.

Återbetalningen kommer att ske till kunden via det betalningsalternativ som kunden valt, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

9. Garanti

Vissa av Styrkelabbets varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns i Styrkelabbets webbshop.

Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

10. Reklamation

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning för konsumenter och enligt gällande köplagstiftning för företag.

Kunder som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Styrkelabbet så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges i Styrkelabbets webbshop.

Konsumenter har tre års reklamationsrätt på varor inköpta i Styrkelabbets webbshop. Företag har två års reklamationsrätt på varor inköpta i Styrkelabbets webbshop. Styrkelabbet står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara har returnerats och reklamationen har godkänts, kommer Styrkelabbet att kompensera kunden. Styrkelabbet strävar efter att det ska ske inom 30 dagar från det att Styrkelabbet har mottagit reklamationen. Det kan dock ta längre tid beroende på varans art. Styrkelabbet har rätt att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig.

11. Force Majeure

Styrkelabbet ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Styrkelabbet inte kunnat råda över, såsom allmän arbetskonflikt, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrade myndighetsbestämmelser, tekniska problem, fel i kommunikationer eller fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här har angetts. Dessa omständigheter utgör befrielsegrund som medför att Styrkelabbet inte har någon skyldighet att betala skadestånd. Styrkelabbet kan då inte heller åläggas några andra påföljder.

Om någon sådan situation skulle uppstå, informerar Styrkelabbet kunden om den aktuella situationen.

12. Ändringar av villkoren

Styrkelabbet har rätt att göra ändringar i villkoren när som helst i tiden. Alla ändringar av villkoren kommer att publiceras i Styrkelabbets webbshop. Ändringar gäller från det att kunden har accepterat villkoren i samband med ett nytt köp alternativt 30 dagar efter att Styrkelabbet har informerat kunden om ändringarna.

13. Tillämplig lag och tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Styrkelabbet.

Om tvist inte kan lösas i samförstånd med Styrkelabbet, kan kunden vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), se www.arn.se för mer information. Kunden kan även lämna ett klagomål direkt via kommissionens plattform för medling i tvister, se ec.europa.eu/consumers/odr för mer information. Om kunden lämnar in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ärendet automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan som sedan tar kontakt med Styrkelabbet. Vid eventuell tvist följer Styrkelabbet beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan. Tvisten ska, om den inte kan lösas enligt ovan, avgöras av Stockholms tingsrätt.

Vid tvist som rör tolkningen eller tillämpningen av villkoren ska svensk lag tillämpas.